Podział badań wizualnych

Badania przeprowadzane w sposób bezpośredni

Do najpopularniejszych sposobów badania spoin i konstrukcji metalowych należy metoda badań wizualnych. Metoda ta ma charakter nieniszczący, co oznacza, że podczas wykonywania analiz nie następuje ingerencja w strukturę materiału poddawanego ocenie. Duża powszechność tej techniki wynika przede wszystkim z łatwości oraz niskich kosztów jej stosowania. Wyróżnia się badania wizualne bezpośrednie i pośrednie. Technika bezpośrednia występuje wtedy, gdy istnieje nieprzerwana ścieżka optyczna pomiędzy okiem osoby wykonującej badanie a obserwowanym przedmiotem. Obserwator podczas wykonywania swych czynności może wspomagać się lustrami, soczewkami, endoskopami lub światłowodami. Do wykrycia wad i ich odpowiedniego zakwalifikowania konieczna jest ogromna wiedza i duże doświadczenie.

Technika pośrednia

Poza techniką bezpośrednią podczas badania spoin i materiałów korzysta się również z techniki pośredniej, nazywanej też zdalną. W tym przypadku ścieżka optyczna prowadząca od oka obserwatora do badanego obszaru zostaje przerwana. Metodę pośrednią wykorzystuje się w miejscach niedostępnych, takich jak rurociągi. W celu wykonania badań korzysta się z urządzeń wykonujących fotografie lub rejestrujących obraz wideo. Żeby badania wizualne były skuteczne i wiarygodne muszą być przeprowadzane w dobrych warunkach oświetleniowych. W przypadku pojawienia się wątpliwości lub wykrycia wad zlecić można przeprowadzenie dodatkowych badań penetracyjnych. Wykonanie pt badań przy użyciu środka penetrującego oraz wywoływacza pozwala potwierdzić lub odrzucić tezę dotyczącą występowania nieciągłości w badanym przedmiocie. Zalety badań wizualnych sprawiają, że są one powszechnie stosowane w przemyśle budowniczym, stoczniowym oraz hutniczym.

O autorze

Serwis Knowledge

Knowledge.co.pl to nowatorski serwis pełniący rolę zarówno portalu informacyjnego jak i poradnika. Dobry content, na każdy temat, na każdą okazję, dla wszystkich.

Bądź pierwszym komentującym!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


cztery × 4 =