Kiedy warto budować własną oczyszczalnię ścieków?

Samorządy, różnie rozwiązują problemy z siecią kanalizacyjną. Możliwości przyłączenia budynku przez inwestora zależą od położenia obiektu i istniejącej infrastruktury ściekowej. W wielu wypadkach jedynym wyjściem jest budowa szamba w obrębie działki budowlanej. Samo gromadzenie nieczystości w zbiornikach szczelnych nie rozwiązuje tego problemu, ponieważ wymaga cyklicznego wzywania firmy wywożącej nieczystości. Standardem staje się oczyszczalnia ścieków przydomowa w Lesznie i innych miastach stawiających na ekologię. W tym wypadku bakterie rozkładają ścieki z domowej kanalizacji tak, aby ograniczyć ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji. Takie urządzenia mogą mieć różną konstrukcję w zależności od wielkości i sposobu działania. Uniezależnienie się od sieci kanalizacyjnej pozwala na projektowanie budynków na terenach gdzie, istnieją dodatkowe strefy ochrony ekologicznej.

Ekologia i oszczędzanie

Coraz wyższe ceny za dostarczaną do budynków wodę powodują konieczność wprowadzania rozwiązań ograniczających takie koszty. Pozwalając na to, aby powstawały indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków wielkopolska, jak również sąsiednie województwa ułatwiają odzyskiwanie wody ze ścieków. Naliczana jest tylko, oplata za dostawę wody, a przez to skraca się czas potrzebny na zwrot kosztów inwestycji w oczyszczalnie ścieków. Drugą zaletą tego rozwiązania jest możliwość nawadniania ogrodów wodą odzyskaną z oczyszczalni ścieków. W tym wypadku ziemia pełni rolę filtra i następuje kolejna faza oczyszczania odzyskanej wody. Własna oczyszczalnia to oszczędności i duży wpływ na ochronę środowiska w otoczeniu budynku.

O autorze

Serwis Knowledge

Knowledge.co.pl to nowatorski serwis pełniący rolę zarówno portalu informacyjnego jak i poradnika. Dobry content, na każdy temat, na każdą okazję, dla wszystkich.

Bądź pierwszym komentującym!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


8 − sześć =