Kancelaria komornicza – w jakim zakresie może pomóc swoim klientom

Komornik sądowy zatrudniony w kancelarii komorniczej jest funkcjonariuszem publicznym. W związku z tym przysługują mu określone prawa, ale przede wszystkim obowiązki w stosunku do swoich klientów. Klientem komornika jest wierzyciel. W ramach współpracy z nim komornik ma prawo do podejmowania czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, a także wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, jak i zabezpieczania tychże roszczeń. Ponadto ma prawo do wykonywania pozostałych tytułów wykonawczych, orzeczonych na bazie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych. Oba, na podstawie oddzielnych przepisów, muszą podlegać wykonaniu przez egzekucję sądową, nie posiadając jednak klauzuli wykonalności. Kancelaria komornicza może także tworzyć protokół stanu faktycznego przed rozpoczęciem procesu sądowego lub przed ogłoszeniem orzeczenia na zlecenie sądu lub prokuratora.

Administracyjne obowiązki

Kancelaria komornicza podejmuje nie tylko rzeczywiste działania, ale również szereg czynności administracyjnych. W związku z tym zajmuje się doręczaniem zawiadomień sądowych, zażaleń, obwieszczeń protestów, jak i pozostałych dokumentów, których otrzymanie należy potwierdzić podpisem i datą. Ponadto instytucja zajmuje się weryfikacją treści wykonawczych, które zostały wydane w postępowaniach elektronicznych. Może również zająć się, na wniosek organizatora licytacji, urzędowym nadzorem nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi. Więcej o ofercie kancelarii komorniczej można dowiedzieć się na następującej witrynie internetowej https://komorniktarnobrzeg.pl/.

O autorze

Serwis Knowledge

Knowledge.co.pl to nowatorski serwis pełniący rolę zarówno portalu informacyjnego jak i poradnika. Dobry content, na każdy temat, na każdą okazję, dla wszystkich.

Bądź pierwszym komentującym!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


dwa × 1 =