Jakie są rodzaje tłumaczeń?

Zasadniczo tłumaczenia dzielimy na:

  • ustne (wśród których wyróżniamy: symultaniczne, konsekutywne, a-vista)
  • pisemne (wśród których wyróżniamy: tłumaczenia specjalistyczne, zwykłe)

    Tłumaczenia ustne

Symultaniczne: jest to rodzaj tłumaczenia ustnego polegający na tłumaczeniu wypowiedzi na bieżąco. Tłumaczenie symultaniczne dobrze spełnia swoje zadanie na międzynarodowych konferencjach, np. naukowych. gdzie tłumacze zasiadają w specjalnych kabinach wyposażonych w słuchawki i mikrofon, zakładają słuchawki i słuchają wypowiadanych przez uczestników konferencji wypowiedzi i niezwłocznie tłumaczą ją na inny język. W tłumaczeniu kabinowym dopuszczalne jest 7 sekund opóźnienia między tekstem wyjściowym a tekstem docelowym.

Konsekutywne: ten rodzaj tłumaczenia różni się od symultanicznego tym, że tłumacz czeka aż osoba wypowie zdanie bądź krótką wypowiedź i dopiero wtedy tłumaczy ją. Tłumacza w tej roli często możemy zobaczyć na spotkaniach na przykład głów państw dyplomatów, itp. W trakcie tłumaczenia konsekutywnego tłumacz ma prawo prowadzić zapiski, notatki, na co nie może sobie pozwolić przy tłumaczeniu symultanicznym.

A-vista: jest to rodzaj tłumaczenia najrzadziej spotykany w praktyce tłumacza. Polega na czytaniu tekstu pisanego i jednoczesnym tłumaczeniu go w formie ustnej.

Tłumaczenia pisemne

Zwykłe: do wykonywania tłumaczeń zwykłych nie wymagane są uprawnienia tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia zwykłe obejmują teksty literackie, publicystyczne, instrukcje obsługi, ulotki leków, opakowania kosmetyków, produktów spożywczych, itp. Przy wykonywaniu przez tłumacza tłumaczeń literackich ważne jest, aby tłumacz sam posiadał w sobie literackiego ducha, zwłaszcza przy tłumaczeniu poezji.

Specjalistyczne: jest to jedno z najbardziej odpowiedzialnych i najtrudniejszych zadań tłumacza. Do kręgu tłumaczeń specjalistycznych zalicza się np. tłumaczenia gwarancji, certyfikatów, patentów, schematów połączeń elektronicznych, książek serwisowych, biuletynów technicznych z takich dziedzin jak na przykład: architektura, budownictwo, elektronika, telekomunikacja, urbanizacja, wojsko, geodezja, finanse, rachunkowość.

Aby tłumaczyć teksty zwykłe, literackie, niektóre specjalistyczne, ważne jest tylko, aby perfekcyjnie znać dany język obcy. Jeśli zaś tłumaczenie wykonywane zostaje do wglądu służb państwowych, np. urzędów, sądów, notariuszy niezbędne jest otrzymanie tytułu tłumacza przysięgłego. Listę tłumaczy przysięgłych prowadzi w Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi zdać egzamin ustny (tłumaczenia konsekutywne i a-vista) i pisemny (tekst publicystyczny (artykuł prasowy) i tekst prawniczy (wyrok, pełnomocnictwo, protokół z przesłuchania). Po pozytywnym złożeniu egzaminu tłumacz pisze podanie do Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie specjalnej pieczęci tłumacza i repertorium, czyli książki, w której tłumacz zapisuje wszystkie wykonane tłumaczenia, osobę zlecającą, datę, pobraną kwotę.

O autorze

Serwis Knowledge

Knowledge.co.pl to nowatorski serwis pełniący rolę zarówno portalu informacyjnego jak i poradnika. Dobry content, na każdy temat, na każdą okazję, dla wszystkich.

Bądź pierwszym komentującym!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


*


17 + 11 =